Podatność CVE-2018-19346


Publikacja: 2018-11-17

Opis:
The u3d plugin 9.3.0.10809 (aka plugins\U3DBrowser.fpi) in FoxitReader.exe in Foxit Reader 9.3.0.10826 allows remote attackers to cause a denial of service (out-of-bounds read) or obtain sensitive information via a U3D sample because of a "Data from Faulting Address controls Branch Selection starting at U3DBrowser!PlugInMain+0x00000000000d11ea" issue.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Częściowy
Affected software
Foxitsoftware -> Foxit reader 
Foxitsoftware -> U3D 

 Referencje:
https://github.com/Yan-1-20/Yan-1-20.github.io/blob/master/2018/11/10/2018/11/2018-11-10/index.html
https://www.foxitsoftware.com/support/security-bulletins.php
https://yan-1-20.github.io/2018/11/10/2018/11/2018-11-10/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top