Podatność CVE-2018-19394


Publikacja: 2019-03-15

Opis:
Cobham Satcom Sailor 800 and 900 devices contained persistent XSS, which required administrative access to exploit. The vulnerability was exploitable by acquiring a copy of the device's configuration file, inserting an XSS payload into a relevant field (e.g., Satellite name), and then restoring the malicious configuration file.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cobham -> Satcom sailor 800 firmware 
Cobham -> Satcom sailor 900 firmware 

 Referencje:
https://cyberskr.com/blog/cobham-satcom-800-900.html
https://gist.github.com/CyberSKR/fe21b920c8933867ea262a325d37f03b

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top