Podatność CVE-2018-19437


Publikacja: 2018-11-22

Opis:
UCMS 1.4.7 allows remote authenticated users to change the administrator password because $_COOKIE['admin_'.cookiehash] is used for arbitrary cookie values that are set and not empty.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Ucms project -> UCMS 

 Referencje:
https://github.com/wwwws1234/ucms/blob/master/Vertical%20crossing%20power.md

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top