Podatność CVE-2018-19598


Publikacja: 2018-12-19

Opis:
Statamic 2.10.3 allows XSS via First Name or Last Name to the /users URI in an 'Add new user' request.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Statamic -> Statamic 

 Referencje:
https://github.com/security-breachlock/CVE-2018-19598/blob/master/Static%20cms.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top