Podatność CVE-2018-19620


Publikacja: 2018-11-28

Opis:
ShowDoc 2.4.1 allows remote attackers to edit other users' notes by navigating with a modified page_id.

Typ:

CWE-425

(Direct Request ('Forced Browsing'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Showdoc -> Showdoc 

 Referencje:
https://github.com/CCCCCrash/POCs/tree/master/Web/showdoc/IncorrectAccessControl#0x02-modify
https://github.com/star7th/showdoc/commit/bcdb5e3519285bdf81e618b3c9b90d22bc49e13c
https://github.com/star7th/showdoc/issues/397

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top