Podatność CVE-2018-19644


Publikacja: 2019-03-27

Opis:
Reflected cross site script issue in Micro Focus Solutions Business Manager (SBM) (formerly Serena Business Manager (SBM)) versions prior to 11.5.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microfocus -> Solutions business manager 

 Referencje:
http://help.serena.com/doc_center/sbm/ver11_5/sbm_release_notes.htm

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top