Podatność CVE-2018-19760


Publikacja: 2018-11-29   Modyfikacja: 2018-11-30

Opis:
cfg_init in confuse.c in libConfuse 3.2.2 has a memory leak.

Typ:

CWE-772

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Libconfuse project -> Libconfuse 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1649152

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top