Podatność CVE-2018-19902


Publikacja: 2018-12-31

Opis:
No-CMS 1.1.3 is prone to Persistent XSS via the blog/manage_article "keyword" parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
No-cms project -> No-cms 

 Referencje:
https://github.com/security-breachlock/CVE-2018-19902/blob/master/XSS.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top