Podatność CVE-2018-19934


Publikacja: 2019-03-21

Opis:
SolarWinds Serv-U FTP Server 15.1.6.25 has reflected cross-site scripting (XSS) in the Web management interface via URL path and HTTP POST parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
SolarWinds Serv-U FTP 15.1.6.25 Cross Site Scripting
Chris Moberly
02.02.2019

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Solarwinds -> Serv-u ftp server 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/151474/SolarWinds-Serv-U-FTP-15.1.6.25-Cross-Site-Scripting.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2019/Feb/5
https://www.themissinglink.com.au/security-advisories-cve-2018-19934

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top