Podatność CVE-2018-19980


Publikacja: 2018-12-08

Opis:
Anker Nebula Capsule Pro NBUI_M1_V2.1.9 devices allow attackers to cause a denial of service (reboot of the underlying Android 7.1.2 operating system) via a crafted application that sends data to WifiService.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Anker -> Nebula capsule projector 
Anker -> Nebula capsule projector firmware 

 Referencje:
https://github.com/ISCAS-Vulab/PoC_Nebula-Capsule-Pro-Wifi

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top