Podatność CVE-2018-1999026


Publikacja: 2018-08-01

Opis:
A server-side request forgery vulnerability exists in Jenkins TraceTronic ECU-TEST Plugin 2.3 and earlier in ATXPublisher.java that allows attackers to have Jenkins send HTTP requests to an attacker-specified host.

Typ:

CWE-918

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Jenkins -> Tracetronic ecu-test 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/104960
https://jenkins.io/security/advisory/2018-07-30/#SECURITY-994

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top