Podatność CVE-2018-20013


Publikacja: 2019-06-18

Opis:
In UrBackup 2.2.6, an attacker can send a malformed request to the client over the network, and trigger a fileservplugin/CClientThread.cpp CClientThread::ProcessPacket metadata_id!=0 assertion, leading to shutting down the client application.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Urbackup -> Urbackup 

 Referencje:
http://www.urbackup.org/client_changelog.html
https://github.com/MostafaSoliman/Security-Advisories/blob/master/CVE-2018-20013

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top