Podatność CVE-2018-20365


Publikacja: 2018-12-22

Opis:
LibRaw::raw2image() in libraw_cxx.cpp has a heap-based buffer overflow.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Libraw -> Libraw 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/106299
https://github.com/LibRaw/LibRaw/issues/195
https://usn.ubuntu.com/3989-1/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top