Podatność CVE-2018-20503


Publikacja: 2019-05-07

Opis:
Allied Telesis 8100L/8 devices allow XSS via the edit-ipv4_interface.php vlanid or subnet_mask parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
SirsiDynix e-Library 3.5.x Cross Site Scripting
Ozkan Mustafa Ak...
25.01.2019

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Alliedtelesis -> 8100l/8 firmware 

 Referencje:
https://pentest.com.tr/exploits/Allied-Telesis-8100L-8-Cross-Site-Scripting.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top