Podatność CVE-2018-20543


Publikacja: 2018-12-28

Opis:
There is an attempted excessive memory allocation at libxsmm_sparse_csc_reader in generator_spgemm_csc_reader.c in LIBXSMM 1.10 that will cause a denial of service.

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Libxsmm project -> Libxsmm 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1652634

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top