Podatność CVE-2018-20570


Publikacja: 2018-12-28

Opis:
jp2_encode in jp2/jp2_enc.c in JasPer 2.0.14 has a heap-based buffer over-read.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Jasper project -> Jasper 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
https://github.com/mdadams/jasper/issues/191
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/01/msg00003.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top