Podatność CVE-2018-20936


Publikacja: 2019-08-01   Modyfikacja: 2019-08-02

Opis:
cPanel before 68.0.27 allows attackers to read the SRS secret via exim.conf (SEC-308).

Typ:

CWE-320

(Key Management Errors)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cpanel -> Cpanel 

 Referencje:
https://documentation.cpanel.net/display/CL/68+Change+Log

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top