Podatność CVE-2018-21001


Publikacja: 2019-08-27

Opis:
The anycomment plugin before 0.0.33 for WordPress has XSS.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Bologer -> Anycomment 

 Referencje:
https://wordpress.org/plugins/anycomment/#developers

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top