Podatność CVE-2018-2360


Publikacja: 2018-01-09

Opis:
SAP Startup Service, SAP KERNEL 7.45, 7.49, and 7.52, is missing an authentication check for functionalities that require user identity and cause consumption of file system storage.

Typ:

CWE-306

(Missing Authentication for Critical Function)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SAP -> Sap kernel 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/102448
https://blogs.sap.com/2018/01/09/sap-security-patch-day-january-2018/
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2523961

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top