Podatność CVE-2018-2395


Publikacja: 2018-02-14

Opis:
Under certain conditions a malicious user may retrieve information on SAP Internet Graphic Server (IGS), 7.20, 7.20EXT, 7.45, 7.49, 7.53, overwrite existing image or corrupt other type of files.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SAP -> Internet graphics server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/103019
https://blogs.sap.com/2018/02/13/sap-security-patch-day-february-2018/
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2525222

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top