Podatność CVE-2018-2420


Publikacja: 2018-05-09   Modyfikacja: 2018-05-10

Opis:
SAP Internet Graphics Server (IGS), 7.20, 7.20EXT, 7.45, 7.49, 7.53, allows an attacker to upload any file (including script files) without proper file format validation.

Typ:

CWE-434

(Unrestricted Upload of File with Dangerous Type)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SAP -> Internet graphics server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/104108
https://blogs.sap.com/2018/05/08/sap-security-patch-day-may-2018/
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2615635

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top