Podatność CVE-2018-2438


Publikacja: 2018-07-10

Opis:
The SAP Internet Graphics Server (IGS), 7.20, 7.20EXT, 7.45, 7.49, 7.53, has several denial-of-service vulnerabilities that allow an attacker to prevent legitimate users from accessing a service, either by crashing or flooding the service.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SAP -> Internet graphics server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/104707
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2644238
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=497256000

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top