Podatność CVE-2018-2441


Publikacja: 2018-08-14

Opis:
Under certain conditions the SAP Change and Transport System (ABAP), SAP KERNEL 32 NUC, SAP KERNEL 32 Unicode, SAP KERNEL 64 NUC, SAP KERNEL 64 Unicode 7.21, 7.21EXT, 7.22 and 7.22EXT; SAP KERNEL 7.21, 7.22, 7.45, 7.49, 7.53 and 7.73, allows an attacker to transport information which would otherwise be restricted.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
SAP -> Sap kernel 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/105090
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2671160
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=499352742

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top