Podatność CVE-2018-3693


Publikacja: 2018-07-10   Modyfikacja: 2018-07-11

Opis:
Systems with microprocessors utilizing speculative execution and branch prediction may allow unauthorized disclosure of information to an attacker with local user access via a speculative buffer overflow and side-channel analysis.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.7/10
6.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
Schneider-electric -> Struxureware data center expert 
Redhat -> Enterprise linux server 
Redhat -> Enterprise linux server aus 
Redhat -> Enterprise linux server eus 
Redhat -> Enterprise linux server tus 
Redhat -> Enterprise linux workstation 
Redhat -> Virtualization 
Redhat -> Enterprise linux 
Redhat -> Enterprise linux desktop 
Oracle -> Communications eagle application processor 
Netapp -> Solidfire element os management node 
Intel -> Pentium j 
Intel -> Pentium n 
Intel -> XEON 
Intel -> Atom c 
Intel -> Xeon bronze 
Intel -> Atom e 
Intel -> Xeon e3 
Intel -> Atom x3 
Intel -> Xeon e5 
Intel -> Atom z 
Intel -> Xeon e7 
Intel -> Celeron j 
Intel -> Xeon gold 
Intel -> Celeron n 
Intel -> Xeon phi 
Intel -> Core i3 
Intel -> Xeon platinum 
Intel -> Core i5 
Intel -> Xeon silver 
Intel -> Core i7 
Intel -> Core m 
Intel -> Core m3 
Intel -> Core m5 
Intel -> Core m7 
ARM -> Cortex-a 
ARM -> Cortex-r 

 Referencje:
https://01.org/security/advisories/intel-oss-10002
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2384
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2390
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2395
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:1946
https://help.ecostruxureit.com/display/public/UADCE725/Security+fixes+in+StruxureWare+Data+Center+Expert+v7.6.0
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20180823-0001/
https://thehackernews.com/2018/07/intel-spectre-vulnerability.html
https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2019-5072813.html
https://www.suse.com/support/kb/doc/?id=7023075

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top