Podatność CVE-2018-3737


Publikacja: 2018-06-06   Modyfikacja: 2018-06-07

Opis:
sshpk is vulnerable to ReDoS when parsing crafted invalid public keys.

Typ:

CWE-185

(Incorrect Regular Expression)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Joyent -> Sshpk 

 Referencje:
https://hackerone.com/reports/319593

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top