Podatność CVE-2018-3771


Publikacja: 2018-07-20   Modyfikacja: 2018-07-21

Opis:
An XSS in statics-server <= 0.0.9 can be used via injected iframe in the filename when statics-server displays directory index in the browser.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Statics-server project -> Statics-server 

 Referencje:
https://hackerone.com/reports/355458

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top