Podatność CVE-2018-4063


Publikacja: 2019-05-06

Opis:
An exploitable remote code execution vulnerability exists in the upload.cgi functionality of Sierra Wireless AirLink ES450 FW 4.9.3. A specially crafted HTTP request can upload a file, resulting in executable code being uploaded, and routable, to the webserver. An attacker can make an authenticated HTTP request to trigger this vulnerability.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Sierra Wireless AirLink ES450 ACEManager upload.cgi Remote Code Execution
Cisco Talos
28.04.2019

Typ:

CWE-434

(Unrestricted Upload of File with Dangerous Type)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Sierrawireless -> Airlink es450 firmware 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/152648/Sierra-Wireless-AirLink-ES450-ACEManager-upload.cgi-Remote-Code-Execution.html
http://www.securityfocus.com/bid/108147
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-122-03
https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0748

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top