Podatność CVE-2018-4066


Publikacja: 2019-05-06

Opis:
An exploitable cross-site request forgery vulnerability exists in the ACEManager functionality of Sierra Wireless AirLink ES450 FW 4.9.3. A specially crafted HTTP request can cause an authenticated user to perform privileged requests unknowingly, resulting in unauthenticated requests being requested through an authenticated user. An attacker can get an authenticated user to request authenticated pages on the attacker's behalf to trigger this vulnerability.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Sierra Wireless AirLink ES450 ACEManager Cross Site Request Forgery
Cisco Talos
28.04.2019

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sierrawireless -> Airlink es450 firmware 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/152651/Sierra-Wireless-AirLink-ES450-ACEManager-Cross-Site-Request-Forgery.html
http://www.securityfocus.com/bid/108147
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-122-03
https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0751

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top