Podatność CVE-2018-4300


Publikacja: 2019-04-03

Opis:
The session cookie generated by the CUPS web interface was easy to guess on Linux, allowing unauthorized scripted access to the web interface when the web interface is enabled. This issue affected versions prior to v2.2.10.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Apple -> CUPS 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/107785
https://github.com/apple/cups/releases/tag/v2.2.10
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/09/msg00028.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top