Podatność CVE-2018-4414


Publikacja: 2019-04-03

Opis:
A memory corruption issue was addressed with improved input validation. This issue affected versions prior to iOS 12, macOS Mojave 10.14, tvOS 12, watchOS 5, iTunes 12.9 for Windows, iCloud for Windows 7.7.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apple -> Icloud 
Apple -> Itunes 
Apple -> Iphone os 
Apple -> Mac os x 
Apple -> TVOS 
Apple -> Watchos 

 Referencje:
https://support.apple.com/kb/HT209106
https://support.apple.com/kb/HT209107
https://support.apple.com/kb/HT209108
https://support.apple.com/kb/HT209139
https://support.apple.com/kb/HT209140
https://support.apple.com/kb/HT209141

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top