Podatność CVE-2018-4456


Publikacja: 2019-04-03

Opis:
A memory corruption issue was addressed with improved input validation. This issue affected versions prior to macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Apple -> Mac os x 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2019/May/20
https://seclists.org/bugtraq/2019/May/27
https://support.apple.com/kb/HT208937
https://support.apple.com/kb/HT209139
https://support.apple.com/kb/HT209341
https://support.apple.com/kb/HT210119

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top