Podatność CVE-2018-4470


Publikacja: 2019-04-03

Opis:
A privacy issue in the handling of Open Directory records was addressed with improved indexing. This issue affected versions prior to macOS High Sierra 10.13.6.

Typ:

CWE-254

(Security Features)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Apple -> Mac os x 

 Referencje:
https://support.apple.com/kb/HT208937

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top