Podatność CVE-2018-5214


Publikacja: 2018-01-04

Opis:
The "Add Link to Facebook" plugin through 2.3 for WordPress has XSS via the al2fb_facebook_id parameter to wp-admin/profile.php.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Add link to facebook project -> Add link to facebook 

 Referencje:
https://github.com/d4wner/Vulnerabilities-Report/blob/master/Add-Link-to-Facebook.md
https://wordpress.org/support/topic/stored-xss-bug-at-the-latest-version-of-add-link-to-facebook/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top