Podatność CVE-2018-5314


Publikacja: 2018-03-01

Opis:
Command injection vulnerability in Citrix NetScaler ADC and NetScaler Gateway 11.0 before build 70.16, 11.1 before build 55.13, and 12.0 before build 53.13; and the NetScaler Load Balancing instance distributed with NetScaler SD-WAN/CloudBridge 4000, 4100, 5000 and 5100 WAN Optimization Edition 9.3.0 allows remote attackers to execute a system command or read arbitrary files via an SSH login prompt.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Citrix -> Netscaler application delivery controller 
Citrix -> Netscaler gateway 
Citrix -> Netscaler sd-wan 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/103186
http://www.securitytracker.com/id/1040439
https://support.citrix.com/article/CTX232199

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top