Podatność CVE-2018-5412


Publikacja: 2019-01-10   Modyfikacja: 2019-01-11

Opis:
Imperva SecureSphere running v12.0.0.50 is vulnerable to local arbitrary code execution, escaping sealed-mode.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Imperva -> Securesphere 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/45132

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top