Podatność CVE-2018-5413


Publikacja: 2019-01-10   Modyfikacja: 2019-01-11

Opis:
Imperva SecureSphere running v13.0, v12.0, or v11.5 allows low privileged users to add SSH login keys to the admin user, resulting in privilege escalation.

Typ:

CWE-732

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Imperva -> Securesphere 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/45130

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top