Podatność CVE-2018-5435


Publikacja: 2018-06-27

Opis:
The TIBCO Spotfire Client and TIBCO Spotfire Web Player Client components of TIBCO Software Inc.'s TIBCO Spotfire Analyst, TIBCO Spotfire Analytics Platform for AWS Marketplace, TIBCO Spotfire Deployment Kit, TIBCO Spotfire Desktop, and TIBCO Spotfire Desktop Language Packs contain multiple vulnerabilities that may allow for remote code execution. Affected releases are TIBCO Software Inc.'s TIBCO Spotfire Analyst: versions up to and including 7.8.0; 7.9.0; 7.9.1; 7.10.0; 7.10.1; 7.11.0; 7.12.0, TIBCO Spotfire Analytics Platform for AWS Marketplace: versions up to and including 7.12.0, TIBCO Spotfire Deployment Kit: versions up to and including 7.8.0; 7.9.0;7.9.1;7.10.0;7.10.1;7.11.0; 7.12.0, TIBCO Spotfire Desktop: versions up to and including 7.8.0; 7.9.0; 7.9.1; 7.10.0; 7.10.1; 7.11.0;7.12.0, TIBCO Spotfire Desktop Language Packs: versions up to and including 7.8.0; 7.9.0; 7.9.1; 7.10.0; 7.10.1; 7.11.0.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Tibco -> Spotfire analyst 
Tibco -> Spotfire analytics platform for aws 
Tibco -> Spotfire deployment kit 
Tibco -> Spotfire desktop 
Tibco -> Spotfire desktop language packs 

 Referencje:
http://www.tibco.com/services/support/advisories
https://www.tibco.com/support/advisories/2018/06/tibco-security-advisory-june-26-2018-tibco-spotfire-2018-5435

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top