Podatność CVE-2018-5482


Publikacja: 2019-03-04   Modyfikacja: 2019-03-05

Opis:
NetApp SnapCenter Server prior to 4.1 does not set the secure flag for a sensitive cookie in an HTTPS session which can allow the transmission of the cookie in plain text over an unencrypted channel.

Typ:

CWE-311

(Missing Encryption of Sensitive Data)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Netapp -> Snapcenter server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/107274
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20190304-0001/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top