Podatność CVE-2018-5513


Publikacja: 2018-06-01

Opis:
On F5 BIG-IP 13.1.0-13.1.0.3, 13.0.0, 12.1.0-12.1.3.3, 11.6.1-11.6.3.1, 11.5.1-11.5.5, or 11.2.1, a malformed TLS handshake causes TMM to crash leading to a disruption of service. This issue is only exposed on the data plane when Proxy SSL configuration is enabled. The control plane is not impacted by this issue.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
F5 -> Big-ip access policy manager 
F5 -> Big-ip advanced firewall manager 
F5 -> Big-ip analytics 
F5 -> Big-ip application acceleration manager 
F5 -> Big-ip application security manager 
F5 -> Big-ip domain name system 
F5 -> Big-ip edge gateway 
F5 -> Big-ip global traffic manager 
F5 -> Big-ip link controller 
F5 -> Big-ip local traffic manager 
F5 -> Big-ip policy enforcement manager 
F5 -> Big-ip webaccelerator 
F5 -> Big-ip websafe 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1041017
https://support.f5.com/csp/article/K46940010

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top