Podatność CVE-2018-5530


Publikacja: 2018-07-25

Opis:
F5 BIG-IP 13.0.0-13.1.0.5, 12.1.0-12.1.3.5, or 11.6.0-11.6.3.1 virtual servers with HTTP/2 profiles enabled are vulnerable to "HPACK Bomb".

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
F5 -> Big-ip access policy manager 
F5 -> Big-ip advanced firewall manager 
F5 -> Big-ip analytics 
F5 -> Big-ip application acceleration manager 
F5 -> Big-ip application security manager 
F5 -> Big-ip local traffic manager 
F5 -> Big-ip policy enforcement manager 
F5 -> Big-ip websafe 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/104908
https://support.f5.com/csp/article/K45611803

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top