Podatność CVE-2018-5691


Publikacja: 2018-01-13   Modyfikacja: 2018-01-14

Opis:
SonicWall Global Management System (GMS) 8.1 has XSS via the `newName` and `Name` values of the `/sgms/TreeControl` module.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Sonicwall -> Global management system 
Sonicwall -> Analyzer 
DELL -> Sonicwall global management system 

 Referencje:
http://documents.software.dell.com/sonicwall-gms-os/8.2/release-notes/known-issues?ParentProduct=867
https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2018-0003
https://www.vulnerability-lab.com/get_content.php?id=1819

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top