Podatność CVE-2018-5786


Publikacja: 2018-01-19

Opis:
In Long Range Zip (aka lrzip) 0.631, there is an infinite loop and application hang in the get_fileinfo function (lrzip.c). Remote attackers could leverage this vulnerability to cause a denial of service via a crafted lrz file.

Typ:

CWE-835

(Loop with Unreachable Exit Condition ('Infinite Loop'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Long range zip project -> Long range zip 

 Referencje:
https://github.com/ckolivas/lrzip/issues/91

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top