Podatność CVE-2018-5818


Publikacja: 2019-02-20   Modyfikacja: 2019-02-21

Opis:
An error within the "parse_rollei()" function (internal/dcraw_common.cpp) within LibRaw versions prior to 0.19.1 can be exploited to trigger an infinite loop.

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Libraw -> Libraw 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/03/msg00036.html
https://secuniaresearch.flexerasoftware.com/secunia_research/2018-27/
https://usn.ubuntu.com/3989-1/
https://www.libraw.org/news/libraw-0-19-2-release

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top