Podatność CVE-2018-5977


Publikacja: 2018-01-24

Opis:
SQL Injection exists in Affiligator Affiliate Webshop Management System 2.1.0 via a search/?q=&price_type=range&price= request.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Affiligator 2.1.0 SQL Injection
Ihsan Sencan
24.01.2018

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Getaffiligator -> Affiligator 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/43861/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top