Podatność CVE-2018-5985


Publikacja: 2018-01-24

Opis:
SQL Injection exists in the LiveCRM SaaS Cloud 1.0 component for Joomla! via an r=site/login&company_id= request.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
LiveCRM SaaS Cloud 1.0 SQL Injection
Ihsan Sencan
24.01.2018

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Livecrm -> Livecrm saas cloud 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/43860/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top