Podatność CVE-2018-6122


Publikacja: 2021-11-02   Modyfikacja: 2021-11-03

Opis:
Type confusion in WebAssembly in Google Chrome prior to 66.0.3359.139 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page.

Typ:

CWE-843

(Access of Resource Using Incompatible Type ('Type Confusion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Google -> Chrome 

 Referencje:
https://crbug.com/836141

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top