Podatność CVE-2018-6208


Publikacja: 2018-01-24   Modyfikacja: 2018-01-25

Opis:
In Max Secure Anti Virus 19.0.3.019,, the driver file (MaxProtector32.sys) allows local users to cause a denial of service (BSOD) or possibly have unspecified other impact because of not validating input values from IOCtl 0x22000d.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.1/10
8.5/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Pełny
Affected software
Maxpcsecure -> Anti virus 

 Referencje:
https://github.com/ZhiyuanWang-Chengdu-Qihoo360/MaxSecureAntivirus_POC/tree/master/MaxProtector32_0x22000d

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top