Podatność CVE-2018-6487


Publikacja: 2018-02-20   Modyfikacja: 2018-02-21

Opis:
Remote Disclosure of Information in Micro Focus Universal CMDB Foundation Software, version numbers 10.10, 10.11, 10.20, 10.21, 10.22, 10.30, 10.31, 4.10, 4.11. This vulnerability could be remotely exploited to allow disclosure of information.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microfocus -> Universal cmdb foundation software 

 Referencje:
https://softwaresupport.softwaregrp.com/document/-/facetsearch/document/KM03091097

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top