Podatność CVE-2018-6497


Publikacja: 2018-06-15   Modyfikacja: 2018-06-16

Opis:
Remote Cross-site Request forgery (CSRF) potential has been identified in UCMBD Server version DDM Content Pack V 10.20, 10.21, 10.22, 10.22 CUP7, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.33 CUP2, 11.0 and CMS Server version 2018.05 BACKGROUND which could allow for remote unsafe deserialization and cross-site request forgery (CSRF).

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microfocus -> Cms server 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1041140
https://softwaresupport.softwaregrp.com/document/-/facetsearch/document/KM03180069

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top