Podatność CVE-2018-6498


Publikacja: 2018-08-30   Modyfikacja: 2018-08-31

Opis:
Remote Code Execution in the following products Hybrid Cloud Management Containerized Suite HCM2017.11, HCM2018.02, HCM2018.05, Operations Bridge Containerized Suite 2017.11, 2018.02, 2018.05, Data Center Automation Containerized Suite 2017.01 until 2018.05, Service Management Automation Suite 2017.11, 2018.02, 2018.05 and Network Operations Management (NOM) Suite CDF 2017.11, 2018.02, 2018.05 will allow Remote Code Execution.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microfocus -> Data center automation 
Microfocus -> Hybrid cloud management 
Microfocus -> Network operations management 
Microfocus -> Operations bridge 
Microfocus -> Service management automation 

 Referencje:
https://softwaresupport.softwaregrp.com/document/-/facetsearch/document/KM03236632
https://softwaresupport.softwaregrp.com/document/-/facetsearch/document/KM03236667
https://softwaresupport.softwaregrp.com/document/-/facetsearch/document/KM03236669
https://softwaresupport.softwaregrp.com/document/-/facetsearch/document/KM03236678
https://softwaresupport.softwaregrp.com/document/-/facetsearch/document/KM03236725

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top